LIÊN HỆ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM / ĐT: 38 214 055

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp. HCM / ĐT: 38 971 649

trungtamnnth@buh.edu.vnSửa lần cuối: Tuesday, 12 January 2016, 9:42 AM