THÔNG BÁO CHUNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG CÁC LỚP VÀ TỔ CHỨC THI THÁNG 8/2015

 
 
Hình của Quản Trị
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG CÁC LỚP VÀ TỔ CHỨC THI THÁNG 8/2015
Bởi Quản Trị - Wednesday, 16 September 2015, 11:31 AM
 

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh (FLIC) trân trọng thông báo: FLIC tổ chức các lớp ôn thi cho kỳ kiểm tra Anh văn và Tin học đầu vào dành cho các bạn Tân sinh viên khóa 31.

* Thời lượng: ôn cấp tốc 01 tuần – từ ngày 03/10/2015 - 09/10/2015

* Thời gian học: Sinh viên chọn một trong các lớp ôn dưới đây và xem hướng dẫn cách đăng ký ở mặt sau Thông báo này.


89 từ